ด้วยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2089 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 24-25 มีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา ความยาว 200 เมตร อันเกิดจากต้นไม้สองข้างทางโน้มเข้าหาตัวถนนจนเกิดเป็น อุโมงค์ต้นไม้

ถัดไปเล็กน้อยยังมีเนินพิศวง ซึ่งเกิดภาพลวงตามองเห็นรถเคลื่อนที่จากที่ต่ำไปยังที่สูง

tree_tunnel_1.jpg

https://goo.gl/maps/xEJ8HRsRHtT2