แหล่งเที่ยวชม และซื้อของฝากติดมือ

บ้านดินมดแดง เลขที่ 98/2 หมู่5 ต.โคกตูม อ.เมือง ลพบุรี

เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจการสร้างบ้านดิน ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้

doll_3.jpgdoll_4.jpg

 

doll_7.jpgdoll_5.jpg

doll_6.jpgdoll_2.jpg