ไร่องุ่นคุณกบปภัสรา เนื้อที่กว่าพันไร่ มีฟาร์มนกกระจอกเทศ คอกม้าใหญ่สุดในเอเชีย ไร่ปลูกองุ่นและพันธ์ไม้อีกมาก มีห้องอาหารใหญ่สะดวก

Grape_02.jpg

Grape_01.jpg

 

https://goo.gl/maps/D17iajQUqQr