"เรือนรับรอง" เป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นที่พักผ่อน นั่งรับประทานอาหาร การประชุมสัมนา สังสรรค์ยามเย็นหลังอาหารค่ำด้วยคาราโอเกะ

R_00.jpg

R_01.jpg

R_02.jpg

R_04.jpg

R_05.jpg