เหมาะสำหรับ ครอบครัวใหญ่ หรือมาเป็นกลุ่ม สังสรรค์เฮฮา

dala_78533.jpg

dala_78524.jpg

Dala_s5.jpg Dala_s4.jpg Dala_s3.jpg Dala_s2.jpg Dala_s1.jpg Dala_s0.jpg

ราคา 1,200 บาท/วัน (พร้อมกาแฟและขนมปังยามเช้า)

หรือสามารถแยกพักเป็นเรือนเดี่ยวได้ในราคา 600 บาท/วัน (พร้อมกาแฟและขนมปังยามเช้า)